Ամբողջ աշխարհում հաշմանդամություն ունեցող անձինք առողջապահական, կրթական և տնտեսական բնագավառներում մասնակցության համեմատաբար ցածր և աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշներ ունեն: Բացառություն չի կազմում Հայաստանը, որտեղ համեմատաբար ավելի բարձր է ցուցանիշը, հետևաբար չպետք է ձեռնապահ մնալ:

Սույն թվականի փետրվարի 20-ին «ԷԽՈ» աջակցման կենտրոնը իր օժանդակության տակ գտնվող հաշմանդամ և սոցիալապես անապահով երեխաների ընտանիքներին տրամադրեց մարդասիրական օգնություն՝ նվերներ և սնունդ:

Տարիներ շարունակ «ԷԽՈ» աջակցման կենտրոնի նախաձեռնությամբ մարդասիրական օգնության տասնյակ նախագծեր են իրականացվում՝ ի նպաստ հաշմանդամ և սոցիալապես անապահով երեխաների ընտանիքնեին: