ՄԻՊ-ն առաջարկում է դյուրացնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար սայլակներ ստանալու կարգը

Մարդու իրավունքների պաշտպանը սայլակների ստացման գործընթացը դյուրացնելու և ավելորդ խոչընդոտներից խուսափելու համար առաջարկել է փոփոխություն կատարել կառավարության որոշման մեջ, որի նպատակն է դյուրացնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար սայլակներ ստանալու կարգը: Այս մասին տեղեկությունը տեղադրված է ՄԻՊ գրասենյակի կայքում:

Դրա համար առաջարկվում է, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար սայլակներ կարող են ստանալ նրանց «հարազատներից որևէ մեկը», կամ «լիազորված ներկայացուցիչը»:

Խնդիրն այն է, որ հաշմանդամ անձի առողջական նկատառումներից ելնելով, նրան հասանելիք սայլակը կարող է ստանալ նրա հարազատներից որևէ մեկը, ով մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնում է նաև իր անձնագիրը: Պարզվում է, որ լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում սայլակ ստանալու գործընթացում հատկապես մարզերում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, քանի որ պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների ստացման գործում նրանց հաճախ աջակցում են տեղի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ովքեր չեն հանդիսանում տվյալ անձանց հարազատները:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից Պաշտպանին պարզաբանել են, որ հաշմանդամ անձի սայլակը տրամադրելու կարգը նաև նրա հարազատի միջոցով նպատակ ունի հեշտացնելու սայլակի բաշխման գործընթացը` հաշվի առնելով հաշմանդամ անձի առողջական վիճակը: Իսկ մարզերում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին աջակցելու նպատակով նախարարի հրամանով սահմանված է, որ սայլակների տրամադրումը կարող է իրականացվել նաև մարզպետարանների պաշտոնական գրության միջոցով:

Մարզպետարանները սայլակները ստանալու համար կարող են լիազորել նաև որևէ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչի, որի նախադեպն արդեն կա: Այս դեպքում սայլակ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման գործընթացը ևս կազմակերպում են մարզպետարանները` հաշմանդամ անձանց համար հեշտացնելով ողջ գործընթացը:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար որոշակի դժվարություններ է առաջացնում մեկ հանգամանք ևս: Կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է, որ առաջին անգամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց պարագաները տրամադրվում են հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան (ՎԱԾ) , իսկ նույն ՎԱԾ-ի հիման վրա երկրորդ և հետագա բոլոր անգամները սայլակի համար դիմելու դեպքում անհրաժեշտություն չկա ներկայացնելու այն:

Պաշտպանի աշխատակազմը հաշմանդամություն ունեցող մի շարք անձանցից տեղեկություններ է ստացել, որ հակառակ օրենքի պահանջի, սայլակի տրամադրման համար հաջորդ անգամները ևս հաճախ պահանջում են նրանց վերականգնողական անհատական ծրագիրը, որի բացակայության դեպքում անձը չի ստանում իրեն օրենքով հասանելիք սայլակը:

Այս առումով նախարարը պաշտպանին տեղեկացրել է, որ սայլակների տեսականին բավականին ընդլայնվել է, և դրանց հատկացումը նպատակային դարձնելու համար տարածքային բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովները ՎԱԾ-ում նշում են կոնկրետ սայլակի տեսակը, որն առավել հարմար է տվյալ անձին: Սայլակի տեսակի հետ կապված տարաձայնությունների դեպքում սայլակ տրամադրող կազմակերպությունը նպատակահարմար է գտնում կրկնակի սայլակ ստացողին այն տրամադրել բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի կողմից ՎԱԾ-ում կատարված գրառման հիման վրա: Այդ բացառիկ դեպքերում է, որ սայլակ ստանալու համար կրկնակի պահանջվում է ՎԱԾ:

One Comment

  1. abisoghomyanասում է՝

    Reblogged this on Armen Abisoghomyan.

Մեկնաբանությունները փակված են։