#ՉանտեսելովՈչՈքի

ՄԱԿ-ի կողմից դեկտեմբերի 3-ը հռչակվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր, որի նպատակն է մեկ անգամ ևս բարձրաձայնել և իրազեկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին՝ նպատակ ունենալով արժևորելու հասարակության բոլոր անդամներիհամահավասարև լիարժեք ապրելու իրավունքը։

«Էխո» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրազեկման քարոզարշավի շրջանակներում իրականացվել է «Իրավունք և հարգանք» ֆոտոշարքը, որի նպատակն է կարգախոսերի միջոցով մեկ անգամ ևս  իրազեկել հասարակությանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին:

Ֆոտոշարքն իրականացրել է լուսանկարիչ Էդգար Հարությունյանը: ֆոտոշարքին մասնակցել են  ինչպես հայտնի դերասաններ, երգիչներ, հասարակական-քաղաքական գործիչներ, այնպես էլ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ոլորտում  աշխատանքային փորձառություն ունեցող անձինք:

Կարգախոսերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթները:

Իրավունքը և հարգանքը  կարևոր նախապայմաններ են  ներառական հասարկության ստեղծման և ամրապնդման համար, հասարկություն, որում  ոչ ոք անտեսված չի լինելու:

Ներկայացված  ֆոտոշարքի նպատակն  է  պարզ կարգախոսերի միջոցով հասարակությանը մեկ անգամ ևս իրազեկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների  մասին և ձևավորել հարգանք այդ իրավունքների նկատմամբ: Անկասկած, իրավունքը և հարգանքը  կարևոր նախապայմաններ են  ներառական հասարկության ստեղծման և ամրապնդման համար, հասարակություն, որում  ոչ ոք անտեսված չի լինելու:

#ՉանտեսելովՈչՈքի