Անդամակցություն

«ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը՝ ի դեմս կազմակերպության նախագահ Սերյոժա Օհանջանյանի, բարձր է գնահատում և կարևորում համագործակցությունը բոլոր այն կազմակերպությունների հետ, որոնք ձգտում են որակապես փոխել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանքը և տեսնել նրանց մեր հասարակության լիարժեք, լիիրավ անդամ: Ուստի, հաշվի առնելով կազմակերպությունների գաղափարական համադրությունը վերոնշյալ արժեհամակարգի հետ, «ԷԽՈ» ՀԿ-ն անդամակցում է․

  • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշինք» իրավաբանական անձանց միությանը,
  • Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի Քաղաքացիական հասարակական ցանցին։