Իմ ապագան քո արձագանքն է

«ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունն իր օժանդակության տակ գտնվող հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 200 երեխաներին տրամադրում է սայլակներ, քայլակներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ այլ օժանդակ սարքավորումներ: Այս անհրաժեշտ պարագաները նպաստում են հաշմանդամություն ունեցող…

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Մարդկային հասարակության հիմնարար իրավունքներից մեկը հանդիսանում է ազատ և հավասար ընտրական իրավունքի առկայությունը, որը երաշխավորում է քաղաքացիների կամավորության և ազատության սկզբունքով։ Այս իմաստով, հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների քվեարկության գաղտնիության ապահովման ու…

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ)

Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.3.5 դրույթի՝ Աջակցել հաշմանդամության խնդիրների լուծմանը՝ հիմնվելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վրա, ՀՀ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի մշտադիտարկման և դրանց ներառականության ապահովման միջոցով: Հաշմանդամություն…

«Մեկ քայլ առաջ»

Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.3.2 դրույթի՝ Օժանդակել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը՝ տրամադրելով սայլակներ, քայլակներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ այլ օժանդակ սարքավորումներ: «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունն իր օժանդակության տակ գտնվող…

GenoRise

«GenoRise» նախագիծն իբրև ազգի ոգեկոչում՝ միտված է Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին, հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանության հերոսական էջերին, անցյալի դասերին և ապագայի մարտահրավերներին նվիրված պատմամշակույթային միջոցառումների իրականացմանը։ Ծրագրի առանձնահատուկ ուղղվածությունն է իրականացված…

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ

«ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրումից ի վեր պարտավորվել է իր ուժերի սահմաններում պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և անձանց շահերն ու իրավունքները (դատարանում և այլ պետական ու ոչ պետական հաստատություններում), բացի այդ…