8580 ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հարգելի քաղաքցի,
Կարող եք օգտվել նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքի 8580 թեժ գծի առցանց համագարգից։ Լրացնելով հայտը՝ կստանաք Ձեր խնդրի արձագանքը:

Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի համարը, տրման ամսաթիվը և ում կողից է տրվել

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Այս բաժնի միջոցով առցանց էլեկտրոնային դիմումները նախնական ընթացակարգով քննության կենթարկվեն, որից հետո մեր սոցիալական աշխատակիցը կապ կհաստատի Ձեզ հետ: Խորհրդատվությունը և բոլոր ընթացիկ գործողությունները կատարվում են բացարձակապես անվճար:

Ձեր անձնագրային և անձնական տվյալների հավաքագրումը կատարվում է կեղծ դիմումների կանխելու նպատակով: Մենք երաշխավորում ենք ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը: