GenoRise

«GenoRise» նախագիծն իբրև ազգի ոգեկոչում՝ միտված է Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին, հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանության հերոսական էջերին, անցյալի դասերին և ապագայի մարտահրավերներին նվիրված պատմամշակույթային միջոցառումների իրականացմանը։ Ծրագրի առանձնահատուկ ուղղվածությունն է իրականացված միջոցառումներից ստացված հասույթը տրամադրել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական վերականգնմանը և ներառմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։

www.genorisetour.com