Վիճակագրություն


Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վիճակագրությունը 2017թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

Ըստ 2017 թվականի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրած տվյալների Հայաստանում հաշվառված են 205166 հաշմանդամություն ունեցող անձ: Մանրամասները շուտով։