Աջակցության հայտ


Աջակցությունն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը Հայաստանի Հանրապետությունում: Կազմակերպությունն իր օժանդակության տակ գտնվող հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրում է սայլակներ, քայլակներ, անհրաժեշտ օժանդակ սարքավորումներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ տեխնիկա: Ուստի, այս բաժինը հնարավորություն է տալիս առցանց էլեկտրոնային դիմում գրել Ձեր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջական խնդրի վերաբերյալ։ Լրացրե´ք այս դիմում-հայտը և մենք անպայման կարձագանքենք Ձեր խնդրին:

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Այս բաժնի միջոցով առցանց էլեկտրոնային դիմումները նախնական ընթացակարգով քննության կենթարկվեն։ Տվյալների նախնական ուսումնասիրություն իրականացնելուց հետո մեր սոցիալական աշխատակիցը կապ կհաստատի Ձեզ հետ, այնուհետև կկազմակերպվի աջակցության ծրագրի գործընթացը։  

Ձեր անձնագրային և անձնական տվյալների հավաքագրումը կատարվում է կեղծ դիմումների կանխման նպատակով: Մենք երաշխավորում ենք ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը: