Աջակցությունն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը Հայաստանի Հանրապետությունում: Կազմակերպությունն իր օժանդակության տակ գտնվող հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրում է սայլակներ, քայլակներ, անհրաժեշտ օժանդակ սարքավորումներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ տեխնիկա: Ուստի, այս բաժինը հնարավորություն է տալիս առցանց էլեկտրոնային դիմում գրել Ձեր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջական խնդրի վերաբերյալ։ Լրացրե´ք այս դիմում-հայտը և մենք անպայման կարձագանքենք Ձեր խնդրին:

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
հաշմանդամության խումբ
Ըստ բժշկական հիմնավորման, որը պետք է պարունակի նաև միավորի արժեքը (Օր․՝ սայլակներ, քայլակներ կամ այլ անհրաժեշտ օժանդակ սարքավորումներ արժեքը)

Այս բաժնի միջոցով առցանց էլեկտրոնային դիմումները նախնական ընթացակարգով քննության կենթարկվեն։ Տվյալների նախնական ուսումնասիրություն իրականացնելուց հետո մեր սոցիալական աշխատակիցը կապ կհաստատի Ձեզ հետ, այնուհետև կկազմակերպվի աջակցության ծրագրի գործընթացը։  

Ձեր անձնագրային և անձնական տվյալների հավաքագրումը կատարվում է կեղծ դիմումների կանխման նպատակով: Մենք երաշխավորում ենք ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը: