Գործուն և նպատակային այսօրն է պայմանավորում ապագան. ապագա, որին հասնելու համար մեզանից յուրաքանչյուրն անգամ, նվազագույն ցանկության դեպքում` կարող է հնարավորինս աջակից լինել հաշմանդամություն ունեցող յուրաքանչյուր երեխայի սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Ձեր աջակցությունը կարող եք ուղղել «ԷԽՈ» ՀԿ բարեգործական հաշվեհամարին՝ բարելավելով հազարավոր շահառուների կյանքի որակը: