• Շուրջ 400 տեղական մասնավոր կազմակերպությունների հետ,
  • Շվեդիային, Ֆրանսիայի և Հոլանդիայի հայկական համայնքը,
    ներկայացնող շուրջ 2 տասնյակ անհատների և կազմակերպությունների հետ.
  • Միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպություններ և բարեգործական հիմնադրամներ: