Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.1.3 դրույթի՝ Պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը և իրավունքները դատարանում, այլ պետական և ոչ պետական հաստատություններում՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները, որպես մարդու հիմնարար իրավունք և աջակցել դրանց իրականացմանը:

«ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրումից ի վեր պարտավորվել է իր ուժերի սահմաններում պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և անձանց շահերն ու իրավունքները, բացի այդ հիմնովին ճանաչում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները` որպես մարդու հիմնարար իրավունք:

«ԷԽՈ» ՀԿ-ն մշակում և իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը աջակցող ծրագրեր, որոնք հաջողությամբ հասցեագրվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց առաջնահերթ կարիքներին։ Մասնավորապես՝ «Էխո» կազմակերպության իրավական աջակցության թիմի կողմից իրավաբան, իրավախորհդատու-փորձագետ տրամադրվել է հետևյալ ծառայությունները՝

 1. Իրավաբանական խորհրդատվություն 
 2. Երես-առ-երես իրավախորհդատվություն և ուղղորդումներ

Կազմակերպության շահառու հանդիսացող անձանց, նրանց փաստաթղթերի ուսումնասիրության և կարիքների գնահատման արդյունքում տրամադրվում է խորհրդատվություն և ուղղորդումներ հետևյալ հարցերով՝

 • Մասնագիտական կողմնորոշում,
 • Աջակցող միջոցների ձեռքբերում,
 • Անվճար բուժօգնություն և սպասարկում, 
 • Հաշմանդամության խմբի սահմանում,
 • Երեխայի խնամքը կազմակերպում,
 • և այլն:
 1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների թեժ գիծ 
 2. Շահերի պաշտպանության գործողություններ մասնավորապես՝ 
 • «ԷԽՈ» ՀԿ-ն ներկայացված է Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Ազգային հանձնաժողովում՝ որպես Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություն։ Ազգային հանձնաժողովի նիստերում «ԷԽՈ»-ն ներկայացնում է իրավիճակային խնդիրները՝ դրանց համար համապետական լուծումներ գտնելու նկատառումով։
 • «ԷԽՈ»-ի իրավական թիմը, արձագանքելով իրավական ակտերի մշակման, եղած խնդիրների վերհանման, դրանց լուծումներ առաջադրելու կարևոր գործընթացին, ակտիվորեն աշխատում է պետական և ՏԻՄ լիազոր ներակայացուցիչների հետ՝ ակնկալելով եղած խնդիրների շուտափույթ լուծումներ ու պարզաբանումներ։
 • Առաջարկություններ է ներկայացնում օրենսդրական դաշտի բարելավման և իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ։  
 • «ԷԽՈ» ՀԿ-ն ներգրավված է մի շարք հասարակական խորհուրդներում՝ Երևանի քաղաքապետին կից, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր և ՀՀ առողջապահության նախարարին կից հասարակական խորհուրդներում։