Կրթություն

Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.3.6 դրույթի՝
Խթանել կրթության բոլոր մակարդակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդհանուր ներառումը, ընդ որում, հանրային կյանքում նրանց լիակատար և արդյունավետ ներգրավվածության և մասնակցության միջոցով:

educationՀաշմանդամություն ունեցող անձանց առջև ծառացած կրթական խոչընդոտները հաղթահարելու նպատակով՝ «ԷԽՈ» կազմակերպությունը մշակում և իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավվածությանը և ներառմանն ուղղված կրթական ծրագրեր բոլոր մակարդակներում։

Այս գործընթացներով կազմակերպությունն աջակցում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթական իրացմանը՝ հիմնվելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վրա, ՀՀ պետական մարմինների կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և դրանց ներառականության ապահովման միջոցով:

Հայաստանում, 2014 թվականին «ԷԽՈ» կազմակերպությունն առաջին անգամ հանձն առավ իրականացնել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուհական ոլորտի բարելավումը որպես մասնագիտության խթանման միջոց (Motivation)» ծրագիրը, որի նպատակն էր՝ խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց բարձրագույն կրթության հավասար պայմանները և ուսումնական մատչելիությունը, որպես մարդու հիմնարար իրավունք: Մանրամասն․․․

Մինչ օրս իրականացվել և իրանացվում են բազմաթիվ սեմինարներ, հանդիպում-քննարկումներ, լոբբինգ՝ կրթական խնդիրների իրավական կարգավորումների և դրանց շուրջ իրազեկվածության ու բարձրաձայնման նպատակով։

«ԷԽՈ» իրավապաշտպան կազմակերպության առաքելությունը ոչ թե սահմանում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նոր իրավունքներ և արտոնություններ, այլ փոխարենը՝ մեկնաբանում է մարդու իրավունքների նշանակությունը, այդ թվում կրթական ոլորտում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և հստակեցնում պետության պարտականությունները՝ վերջիններիս իրավունքների պաշտպանությանը և ներառմանն ուղղված աջակցության ապահովման տեսանկյունից: