logo
«ԷԽՈ» ՀԿ © 2008 – 2016, «ԷԽՈ» հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության և (կամ) «Իրազեկում» այլընտրանքային բլոգի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված ծրագրերը և մեդիա նյութերը պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ: Առանց «ԷԽՈ» ՀԿ թույլտվության արգելվում է տեղադրված ծրագրերի և մեդիա նյութերի վերարտադրումը, տարածումը, հարմարեցումը, այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը:

Խորհրդանիշ և կազմակերպության անվանում

Կազմակերպության պաշտոնական և (կամ) ՀՀ պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից գրանցման անվանումն է`

հայերեն:«ԷԽՈ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
հակիրճ: «ԷԽՈ» ՀԿ
ռուսերեն: “ЭХО” ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
հակիրճ:  “ЭХО” ОО
անգլերեն: “EKHO” DISABILITY RIGHTS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
հակիրճ:  “EKHO” NGO

Կազմակերպության անվանումը և խորհրդանիշը տարբերակում է «ԷԽՈ» հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ծառայությունները և հնարավորություն տալիս հասարակությանը ճանաչելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայությունները մատուցողին: Դուք իրավունք չունեք օգտագործել «ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության խորհրդանիշ և կազմակերպության անվանումը առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության: Բացառություն են կազմում զանգվածային լրատվամիջոցները: Դուք իրավունք չունեք օգտագործել խորհրդանիշ և կազմակերպության անվանումը հետևյալ նպատակներով.

1) «ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության հետ չկապված խորհրդանշի, կազմակերպության անվանման կամ հրապարակման վերնագրի մեջ,

2) որպես Ձեր Խորհրդանիշ և (կամ) ապրանքային նշան, կազմակերպության անվանում կամ դրա մասնիկ,

3) «ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության հետ կապ չունեցող արտադրանքների կամ ծառայությունների նույնականացման նպատակով,

4) շփոթություն առաջացնելու նպատակով,

5) նշել որպես Ձեր արտադրանքների, ծառայությունների հովանավոր կամ Ձեզ հետ համագործակցող, եթե չունեք մեր գրավոր համաձայնությունը: