Մեր գործընկերները

Իր 8-ամյա առաքելության ընթացքում «ԷԽՈ» ՀԿ թիմը համագործակցում է մի շարք առևտրային և ոչ առևտրային տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնց թիվը հասնում է տարեկան մոտ 700 կազմակերպության և ամենակարևորն այն է, որ տարեցտարի ընդլայնվում է համագործակցություները, որն էլ նպաստում է, որ վերջիններս հնարավորինս ծանոթանան հաշմանդամ մարդկանց առնչվող հիմնախնդիրներին: