Աջակցություն

Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.3.2 դրույթի՝ Օժանդակել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը՝ տրամադրելով սայլակներ, քայլակներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ այլ օժանդակ սարքավորումներ:

«ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունն իր օժանդակության տակ գտնվող մանկական ուղեղային կաթված ունեցող 200 երեխաների համար իրականացնում է «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրը, որի շրջանակներում տրամադրում է սայլակներ, քայլակներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ այլ օժանդակ սարքավորումներ: Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում է նաև բարձրորակ թվային ականջակալներ, որի միջոցով երեխան ճանաչում է ցանկացած ձայնային իրավիճակ։

«Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրը ոչ միայն նպաստում է մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը, այլ նաև նվազեցնում է երկրորդական բարդությունները։ Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխայի աճին զուգահեռ երկրորդական տարբեր առողջական խնդիրներ են զարգանում, և նպատակը դրանք կանխելն է: Երկրորդական բարդությունների թվում է երեխայի կեցվածքի սխալ զարգացումը, որն ինքնըստինքյան արդեն կարող է առաջացնել ողնաշարի, ներքին օրգանների խնդիրներ:

Նշենք, որ «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը ՀՀ-ում, որի իրականացմանը մասնակցում են բացառապես տեղական կազմակերպությունները:

This slideshow requires JavaScript.