Հանրային իրազեկում

Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.3.8 դրույթի՝
Խթանել խոսքի ու կարծիքի ազատությունը, տեղեկատվության մատչելիությունը, զուգահեռ ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանրային իրազեկումը՝ մարդու հիմնարար իրավունքների և գենդերային հավասարության տեսանկյունից:

Իրազեկվածությունն ուղղված է հզորացնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական-քաղաքական մեդիա շարժումը Հայաստանում․ Կազմակերպությունը  հրապարակել է  իր «Իրազեկում» այլընտրանքային բլոգը՝ www.irazekum.org, որի առաջնային նպատակն է հասարակության զարգացումն ու իրազեկումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների վերաբերյալ, քանի որ օրենքի առջև հավասարությունն առավել լայն հասկացություն է և ներառում է նաև հավասարությունը դատարանի առջև: Հետևաբար, հաշմանդամությանն ուղղված բազում զգայուն խնդիրների լուծման համար պայքարի արդիական լավագույն միջոցներից մեկը՝ հենց իրազեկումն է:

«Իրազեկում» այլընտրանքային բլոգի գաղափարը նպատակ ունի նաև՝

  • Ընդլայնել և խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական-քաղաքական մեդիա շարժումը Հայաստանում` ստեղծելով համագործակցություն քաղաքացիական շահերի պաշտպանության խմբերի և արհեստավարժ լրատվամիջոցների միջև և նրանց միջոցով նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը։
  • Աջակցել հաշմանդամության խնդիրների լուծմանը և դրանք օբյեկտիվ լուսաբանել՝ հիմնվելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վրա, ՀՀ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի մշտադիտարկման և դրանց ներառականության ապահովման միջոցով:
  • Հետազոտել և առաջ քաշել հաշմանդամության զգայուն խնդիրներն ու տեսական ռիսկերը` հանդիսանալով որպես հրապարակային քննարկումների միջնորդ։
  • Բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների շուրջ` օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաների հնարավորությունները։
  • Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոսքի ազատությունը, բազմազանությունը և բազմակարծությունը՝ կառուցելով և ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանրային իրազեկումը մարդու հիմնարար իրավունքների և գենդերային հավասարության տեսանկյունից։

This slideshow requires JavaScript.